Persidangan Zakat 2015-Official Portal

Format Kertas Kerja

 • Bahasa Pengantar : Bahasa Malaysia , Bahasa Arab, dan Bahasa Inggeris

 • Panjang dan format kertas kerja : panjang kertas kerja di antara 3000-6000 patah perkataan termasuk tajuk, abstrak, teks penulisan, jadual dan rujukan

 • Font: Times New Roman

 • Saiz font : 12 point

 • Format dokumen: Microsoft Word

 • Page set-upSaiz A4 dan jenis 

 • Line spacing: Single line spacing

 • Tajuk Kertas kerja : Saiz font 14, Times New Roman, BOLD

 • Mempunyai nama penulis, institusi serta email penulis yang boleh dihubungi (12 PT, Times New Roman).

 • Abstrak : Mengikut format abstrak di atas

 • Teks utama: Saiz font 11, Selang sebaris, justified.

 • Jadual, rajah, gambar dan graf : perlu dinyatakan secara jujukan dan mempunyai tajuk

 • AppendicesSetiap apendik perlu dinyatakan dengan jelas.