Persidangan Zakat 2015-Official Portal

Objektif

    1. Mengupas sistem ekonomi Islam khususnya zakat sebagai mekanisme penyelesaian kepada masalah kelemahan ekonomi umat Islam   

    2. Menjelaskan perjalanan, perlaksanaan dan amalan sistem ekonomi Islam khususnya zakat di Malaysia

    3. Membincangkan kaedah-kaedah yang sistematik dan praktikal bagi memperkasa perlaksanaan sistem zakat di Malaysia dalam aspek penerimaan dan pengagihan