Persidangan Zakat 2015-Official Portal

Tema & Sub Tema

TEMA

"ZAKAT PEMACU EKONOMI UMMAH"

 

SUB TEMA

HAD AL KIFAYAH

HAD AL KAFAF

ISU-ISU EKONOMI ISLAM

ISU-ISU ZAKAT SEMASA

TEORI-TEORI EKONOMI ISLAM

TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT (CSR)

AGIHAN ZAKAT

KUTIPAN ZAKAT

CUKAI DAN ZAKAT