Persidangan Zakat 2015-Official Portal

Tentatif

8.00 pagi

:

Pendaftaran

8.20 pagi

:

Taklimat

8.30 pagi -10.15 pagi

:

Sesi 1: Ucaptama
Ucaptama : Sistem Zakat: Antara Teori Dan Praktikal

Sahibus Sahamah Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al - Bakri(Mufti Wilayah Persekutuan)

Ucaptama 2: Had al-Kifayah: Alternatif panduan penentuan garis kemiskinan negara

Prof Madya Dr hasan Bin Ahmad (UMP)

 

Ucaptama 3: Di mana peranan zakat dalam menghadapi cabaran kemelut krisis ekonomi?

Prof Dr Syukri Salleh (Pengarah Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam USM)

10.15 pagi – 10.45 pagi

 

Minum Pagi

10.45 pagi – 12.45 tgh

:

Sesi 2:
Sesi Selari 1

12.45-2.00 petang

:

Rehat

2.00-3.15 petang

:

Sesi 3:
Sesi Selari 2

3.15-4.30 petang

 

Sesi 4:
Forum: Halangan dan cabaran dalam pengagihan kutipan zakat

4.30-5.15 petang

:

Perasmian Penutup

5.15 petang

     BERSURAI